Autorització accés menors a la piscina municipal

Autorització per descarregar i complimentar perquè els menors de 14 a 18 anys puguin accedir a la Piscina Municipal sense anar acompanyats d’un adult.

La podeu portar omplerta directament al control d’accés de la piscina municipal, adjuntant fotocòpia del DNI del responsable de l’autorització.