Cens municipal d’amiant a Navata

Tens amiant a casa?

L’amiant es va fer servir en grans quantitats a finals del segle passat. Es troba
principalment en forma de fibrociment en teulades, dipòsits, baixants o jardineres,
però també formant part d’altres materials en edificis i infraestructures.

Si aquests materials es deterioren alliberen microfibres que poden penetrar en el
cos per les vies respiratòries i poden provocar diferents tipus de càncer, asbestosi i
mesotelioma maligne. Aquestes malalties poden trigar entre 20 i 40 anys a aflorar.

Tot i que el 2002 es va prohibir la seva utilització, es calcula que a Catalunya encara
resten més de 4 milions de tones d’amiant. El 2030 més del 85% d’aquests materials
hauran superat la seva vida útil i constituiran un problema de salut pública, laboral i
mediambiental.

La Unió Europea (UE) fixa com a objectius la retirada de l’amiant de tots els edificis
públics abans del 2028 i del conjunt de la Unió el 2032.

El cens municipal d’amiant

L’Ajuntament de Navata ha d’elaborar el cens municipal d’amiant que ha d’incloure
els edificis o instal·lacions públics i privats que tenen amiant, i que després serà
tramès a la Generalitat de Catalunya a efectes informatius.

És per això que es demana si teniu coneixement de llocs o edificis i instal·lacions de
la vostra propietat on hi hagi amiant, ens ho feu saber omplint l’enquesta
https://forms.gle/Sk1tu4PpbtXUpGXVA , que estarà disponible fins el 28 de febrer.