Adhesió al Pla Comarcal d’Igualtat de Gènere de l’Alt Empordà 2023-2027

El passat 20 de novembre, el ple de l’Ajuntament de Navata va acordar per unanimitat ratificar l’acord d’adhesió al Pla Comarcal d’Igualtat de Gènere de l’Alt Empordà (2023-2027) redactat pel Consell Comarcal de l’Alt Empordà. (Expedient. X2022000289)

El Pla Comarcal d’Igualtat de Gènere 2023-2027 del Consell Comarcal de l’Alt Empordà ha estat promogut per l’àrea de Benestar del Consell Comarcal de l’Alt Empordà.

Aquest Pla dóna continuïtat al treball iniciat des de l’àrea en relació a la implementació de polítiques d’igualtat de la comarca, el primer Pla Comarcal de promoció de les polítiques d’igualtat data del 2005. Des d’aleshores, el Consell Comarcal ha comptat amb el Pla Comarcal de promoció de les polítiques d’igualtat 2008-2011, el Pla d’Igualtat de Gènere de l’Alt Empordà 2013-2016 i el Pla per a la Igualtat de Gènere 2016-2019.

El Pla Comarcal d’Igualtat de Gènere 2023-2027 (PCIG) del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, es presenta com el principal instrument de planificació, disseny i implementació de les polítiques de gènere feministes de la comarca de l’Alt Empordà.

El Pla, que podeu consultar aquí , contempla 5 eixos estratègics:

EIX ESTRATÈGIC 1: Reforç del compromís del CCAE amb les polítiques de gènere feministes
EIX ESTRATÈGIC 2: Impuls del treball en xarxa i comunitari per la promoció de les polítiques de gènere feministes a la comarca
EIX ESTRATÈGIC 3: Millora dels mecanismes comarcals per prevenir, detectar, abordar i erradicar les violències masclistes
EIX ESTRATÈGIC 4: Empoderament de les dones i persones en situació de vulnerabilitat de la comarca a través de projectes comunitaris
EIX ESTRATÈGIC 5: Treball de suport a les entitats feministes i a la ciutadania de la comarca