Edictes BOP

BOP Diputació de Girona

Exercici: 2024 Bop: 141-0 Edicte: 6306 AJUNTAMENT DE NAVATA - Modificació del calendari fiscal per a l'exercici 2024
Exercici: 2024 Bop: 141-0 Edicte: 6298 AJUNTAMENT DE NAVATA - Exposició pública del padró de l'IVTM exercici 2024
Exercici: 2024 Bop: 130-0 Edicte: 5871 AJUNTAMENT DE NAVATA - Suspensió potestativa d'atorgament de llicències fotovoltaiques
Exercici: 2024 Bop: 126-0 Edicte: 5597 AJUNTAMENT DE NAVATA - Aprovació de la modificació del preu públic annex 3.4 Activitats dirigides a la piscina
Exercici: 2024 Bop: 126-0 Edicte: 5579 AJUNTAMENT DE NAVATA - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 6/2024
Exercici: 2024 Bop: 118-0 Edicte: 5287 AJUNTAMENT DE NAVATA - Exposició pública del compte general de l'exercici 2023
Exercici: 2024 Bop: 118-0 Edicte: 5191 AJUNTAMENT DE NAVATA - Aprovació de la memòria valorada de manteniment de franja de protecció d'incendis forestals als nuclis de Navata
Exercici: 2024 Bop: 114-0 Edicte: 4985 AJUNTAMENT DE NAVATA - Aprovació definitiva del projecte de remodelació del paviment i les portes d'accés al pavelló de l'escola Joaquim Vallmajó de Navata
Exercici: 2024 Bop: 112-0 Edicte: 4866 AJUNTAMENT DE NAVATA - Aprovació del preu públic del casal d'estiu 2024
Exercici: 2024 Bop: 112-0 Edicte: 4865 AJUNTAMENT DE NAVATA - Modificació del preu públic de la piscina municipal
Exercici: 2024 Bop: 108-0 Edicte: 4661 AJUNTAMENT DE NAVATA - Delegació de funcions de l'Alcaldia per a celebració de matrimoni civil
Exercici: 2024 Bop: 108-0 Edicte: 4655 AJUNTAMENT DE NAVATA - Aprovació definitiva de l'Ordenança municipal reguladora de les mesures aplicables a l'abastament d'aigua potable i als usos de l'aigua en situació de sequera
Exercici: 2024 Bop: 90-0 Edicte: 3871 AJUNTAMENT DE NAVATA - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits pressupostaris núm. 2/2024
Exercici: 2024 Bop: 87-0 Edicte: 3675 AJUNTAMENT DE NAVATA - Actualització cartipàs març 2024
Exercici: 2024 Bop: 75-0 Edicte: 3078 AJUNTAMENT DE NAVATA - Aprovació definitiva de la modificació de la plantilla de personal de la llar d'infants