Informació al contribuent

Calendari

IMPOST DE VEHICLES: 1 de març – 30 d’abril

IBI URBANA: 1 de juny – 31 de juliol

IBI RÚSTICA: 1 de juny – 31 de juliol

ESCOMBRARIES: els mesos de gener, abril, juliol i octubre

LLAR D’INFANTS: El cobrament serà mensual

TAXA CEMENTIRI: 1 de setembre – 31 octubre

GUALS: 1 de setembre – 31 octubre

SANEJAMENT: Es cobrarà junt amb els rebuts de l’aigua

IAE: 1 de setembre – 31 d’octubre


Ajuntament de Navata

Adreça: Plaça de la Vila, 5 – 17744 Navata

Tel: 972 565 004 | Fax: 972 565 320

  • Horari: De dilluns a divendres de 10 a 14 h

L’IBI Urbana i Rústica i l’IAE es paguen a:

Oficina de XALOC situada a la seu del Consell Comarcal de l’Alt Empordà

Adreça: c/ Nou, 48 – 17600 Figueres

Tel: 972 50 13 65

  • Horari: De dilluns a divendres de 9 a 14 h

A través de l’entitat bancària amb la qual opereu habitualment