Compostatge casolà

El compostatge casolà és una pràctica senzilla alternativa al model de recollida de la FORM de l’Agència Catalana de Residus. En el compostatge casolà cada productor de residus orgànics es converteix en el seu propi gestor, obtenint a canvi el compost, un adob natural comparable a la terra vegetal. Amb aquesta tasca de gestió la quantitat de residus que es produeixen al municipi disminueix significativament.

En la implantació que s’inicia a Navata ens referim al termo compostatge sempre que parlem de compostatge casolà. El termo compostatge és realitzat dins d’uns recipients anomenats compostadors, que garanteixen un millor aprofitament de l’espai i que estèticament s’integren molt bé dins del jardí. L’única condició perquè funcionin esbarrejar-hi les restes orgàniques de la casa juntament amb les restes del jardí i aportar-hi de manera complementària qualsevol material ric en cel·lulosa (poda triturada, encenalls i serradures, fulles seques, palla…). Per dur a terme el termo compostatge només cal tenir un petit espai no pavimentat en el jardí.