Estudi de nitrats

BALANÇ DE NITROGEN I ANÀLISI DE LA SEVA RELACIÓ AMB LA VULNERABILITAT I LA PROTECCIÓ DELS AQÜÍFERS DEL TERME MUNICIPAL DE NAVATA

L’estudi que els presentem és fruit d’un treball d’investigació i recerca que neix als anys noranta i que es tanca en els darrers cinc, promogut per l’Ajuntament de Navata i dut a terme per GeoServei Projectes de Gestió Ambiental SL.

En el temps esmentant aparegueren en l’analítica de l’aigua, i de forma puntual, valors de nitrats que sobrepassaven els límits permesos per a la salut pública. El Departament de Sanitat responsabilitzava l’alcaldia dels fets, obviant totalment que l’únic culpable de la contaminació és la mateixa societat.

Per tal de cercar una solució l’Agència Catalana de l’Aigua, GeoServei i l’Ajuntament de Navata ens posàrem a treballar en equip per poder fer el subministrament d’aigua amb garantia dins els límits del mateix aqüífer. Això s’aconseguí al cap de poc temps, però el que ens plantejàvem era conèixer la realitat, dins el marc del terme municipal i això només seria possible per mitjà d’un estudi i que és perfectament aplicable a àmbits comarcals.

La creació d’un ordenança de controls de dejecció i la policia de control completen el previst en l’estudi.

Aquest treball el que pretén és donar a conèixer la situació, ajudar a resoldre la contaminació i lluitar per un entorn i un medi millor i més sostenible.