Plànol de prevenció d’incendis forestals

L’objectiu general dels Plànols de delimitació és establir mesures de prevenció d’incendis forestals als nuclis urbans històrics i primigenis, urbanitzacions i instal·lacions i edificacions aïllades, pels municipis d’alt risc d’incendis.

També és l’eina necessària per als ajuntaments per a obligar als particulars (i a les urbanitzacions no traspassades) a aplicar les mesures de prevenció a les seves propietats o, en cas que sigui necessari, faculta a l’ens municipal per poder executar aquests treballs, amb l’autorització dels propietaris, podent revertir-los els costos.