Programa recollida selecció orgànica

CAMPANYA PER AL FOMENT DE LA RECOLLIDA SELECTIVA DE LA FRACCIÓ ORGÀNICA DE RESIDUS MUNICIPALS AL MUNICIPI DE NAVATA

Consulteu la memòria descriptiva corresponent a la campanya que s’ha realitzat al municipi de Navata durant l’any 2016, per al foment de la recollida selectiva de la fracció orgànica de residus municipals (FORM).