El Reaprofitament De La Pedra De La Muralla (Segle XVII)

A la primera meitat del segle XVII, la muralla ja no feia la seva funció d’element defensiu i el 1632 es va decidir aixecar el nou edifici parroquial sobre una zona del costat de llevant de l’estructura i del vall. Es va enderrocar la zona i bona part de les pedres sobrants es van utilitzar per a la construcció del temple. El 1707, durant la Guerra de Successió, es va fer una actuació per destruir les parts que restaven dempeus de la fortificació que havia quedat del tot obsoleta.