Els Elements Defensius De La Muralla

Les muralles, com estructures defensives que eren, tenien diversos elements arquitectònics que ajudaven els soldats a la defensa de la vila. Els elements més destacats, i els únics conservats a la muralla de Navata, eren les espitlleres, però també solien tenir matacà, una estructura que coronava la muralla (una mena de balconet sense terra) i que servia per poder observar i atacar amb calç viva, pedres, excrements… a l’enemic. I al capdamunt, o bé de la muralla o bé de les torres, hi havia els merlets; petits pilars de forma quadrada que formaven unes dents. L’espai que quedava entre pilar i pilar, l’utilitzaven els soldats per poder disparar a l’enemic.