Fora Muralla, El Creixement De La Vila

Quan la muralla va començar a estrènyer el nucli urbà, moltes cases noves es van començar a construir directament sobre el pany de paret de l’estructura defensiva. Aquest és el cas de totes les cases del cantó esquerre del carrer de la Muralla. I quan ja no s’hi va cabre dins el recinte emmurallat es van començar a construir habitatges fora muralles (cantó dret d’aquesta a via).

Actualment, aquests habitatges estan units per uns passos en volta que formen un dels conjunts més característics del nucli antic de la vila. En aquest espai, s’intueix l’estructura d’una possible torre de guaita o defensa de la muralla.