L’espitllera, Un Element Defensiu De La Muralla

La muralla era una estructura defensiva, i com a tal, tenia elements específics per a la defensa del nucli emmurallat. Un d’aquests elements eren les espitlleres que servien per disparar a l’enemic sense ser vist. Similars a unes finestres, però amb forma atrompetada; des de dins la muralla, l’espitllera és ampla i hi cap una persona maniobrant una arma —arc, ballesta o arma de foc—, però des de l’exterior només es veu un petit forat o escletxa que fa impossible que l’enemic encerti el blanc. Normalment, n’hi havia dues fileres, una a la planta baixa i una al primer pis.