Retribucions

DEDICACIONS EXCLUSIVES I PARCIALS:

La Sra. Bibiana Vallmaj贸 Cantenys, alcaldessa de la corporaci贸,
exerceix el seu c脿rrec amb dedicaci贸 exclusiva, amb una dedicaci贸 m铆nima de 35
hores setmanals i unes retribucions de 31.500,00鈧 anuals.

El Sr. Josep Llobet Oliveras, primer tinent d鈥檃lcalde de la
corporaci贸, exerceix el seu c脿rrec amb dedicaci贸 parcial, amb una dedicaci贸 m铆nima
de 10 hores setmanals i unes retribucions de 7.733,31鈧 anuals.


INDEMNITZACIONS PER ASSIST脠NCIA:

Els membres de la corporaci贸 que no tenen dedicaci贸
exclusiva ni dedicaci贸 parcial rebran el seg眉ent r猫gim d鈥檌ndemnitzacions en
concepte d鈥檃ssist猫ncies per la concurr猫ncia efectiva a les sessions dels 貌rgans
col路legiats de la corporaci贸 de qu猫 formin part:

– Per assist猫ncia a les sessions del Ple: 100鈧/sessi贸.
– Per assist猫ncia a les sessions de la Junta de Govern Local: 160,00鈧/sessi贸.
– Per assist猫ncia al Consell de Govern 100,00鈧/sessi贸
– Per assist猫ncia a les sessions de la comissi贸 especial de comptes: 30,00鈧/sessi贸.