Mapa urbanístic

El Mapa urbanístic de Catalunya és un mapa sintètic del planejament general, que
permet fer una lectura contínua de l’ordenació urbanística del país, resolent les
diferències de codificació, llenguatge i representació que tenen els diferents plans
urbanístics vigents.


Es tracta d’un mapa de valor informatiu, elaborat a partir de la interpretació dels
documents de planejament general oficials disponibles als arxius del Departament de
Territori i Sostenibilitat. La interpretació inherent a l’elaboració d’un mapa sintètic no
permet atribuir-hi la validesa jurídica de la documentació original. Tot i això, llevat
d’errades materials, la metodologia d’elaboració permet atribuir a la informació del MUC
el nivell de qualitat que correspon a les informacions i serveis oferts per les
administracions públiques.


L’actualització de la informació es realitza exclusivament pels serveis tècnics del
Departament de Territori i, per tant, es pot assegurar que està lliure de manipulacions externes.

En el següent enllaç podreu accedir al mapa urbanístic de Navata.

Mapa urbanístic Navata