Parcs Solars

El municipi de Navata des de fa uns anys ha rebut diversos projectes de parcs solars dins el seu terme municipal. S’han anat presentant al·legacions i tots han anat desestimant-se, menys un.

En aquests moments el Parc Solar Santa Llogaia 5 té l’autorització administrativa de caràcter previ per part de la Direcció General d’Energia.

Resolució ACC/63/2024 autorització administrativa prèvia Santa Llogaia 5

L’Ajuntament va presentar recurs d’alçada contra aquesta aprovació.

Decret Recurs Alçada

Recurs Alçada

L’Ajuntament també ha aprovat, per unanimitat del Ple, la suspensió de llicències pel termini d’un any d’instal·lacions de producció d’energia elèctrica de més de 100 KW en sòl no urbanitzable.

Informe tècnic sobre la suspensió de llicències

Anunci aprovació suspensió llicències

Anunci BOP suspensió llicènces