Subvenció concedida de la Diputació de Girona

La Junta de Govern de la Diputació de Girona de data 23 de gener de 2024, va concedir a l’Ajuntament de Navata, la subvenció en especies de material informàtic per
ajuntaments de les comarques gironines fins a 20.000 habitants, any 2023.